Side Navigation

X

Pravidla a bezpečnost na akcích

Základní pravidla pro život asi znáš, ty ses už naučil v mateřské školce. Zbytek se dozvíš níže.

Naše akce nejsou určeny dětem, ale pro osoby od 15 let. Akce našich spřátelených webů jsou zpravidla pro dospělé osoby. Všech akcí se zúčastňujete na svou zodpovědnost a musíte počítat se všemi riziky a dopady, které mohou nastat.

Na akcích zkuste pozorovat okolí, naslouchat ostatním, a pokud máte chuť, zapojte se. Snažte se vyvarovat přehnaných reakcí, sprostých slov, urážek nebo fyzických výpadů. Chovejte se tak, jak chcete, aby se druzí chovali k vám. Základem je slušnost.


Pokud se sami stanete terčem něčeho nepříjemného, ať už verbálně či fyzicky, zkuste nejprve situaci vyřešit sami upozorněním dotyčného. Pokud to nepomůže, požádejte účastníky kolem sebe, nebo vyhledejte pomoc organizátorů – pokusíme se situaci vyřešit společně.

V krajních případech si vyhrazuje právo odepřít účast na našich akcích osobám, které by svým chováním, povahou osobnosti nebo z jiných důvodů narušovali průběh akcí, negativně působili na ostatní účastníky nebo dle našeho přesvědčení byli v rozporu s tím, kam se snažíme jít a co se snažíme vytvářet.

Věříme, že k podobným situacím docházet nebude, ale je potřeba být připravený a počítat se vším.


U každé akce našeho týmu je vždy uvedeno „havarijní“ telefonní číslo, které můžete rozumně použít, pokud bude potřeba – zatelefonovat, poslat SMS apod.. Zpravidla je možné použít ho i pro zprávy přes Signal nebo Telegram. Použijte ho třeba v případě, že nemůžete najít místo setkání nebo v podobných situacích.


Tešíme se na Vás při setkání na našich akcích.

Váš PuppSpace team